توافق ...

            

                  

                  تنهائی  یعنی ...

                  گروه  ِ  هفت میلیارد  ِ  به علاوه ی  ِ  یک  نمی توانند  به  توافق  برسند  که ...

                  آغوش  حق ّ ِ  مسلمّ  ِ  آدم  است ...

                 

               

              

               

               

            

              

.

/ 0 نظر / 4 بازدید