حال ...

                  

                         

                       به  یک جائی  می رسی ...

                       که  می فهمی ...

                       به  هیچ  جائی  نمی رسی ...

                              

              

                           

                      

                               

                                 

                          

                    

.

/ 6 نظر / 4 بازدید
فاطمه

ابوعلی سینا:آنکه مردیم و آنچه که با خود بردیم این است که دانستیم که هیچ ندانستیم.

سعیده

عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم "قیصر امین پور"

سوری

من خیلی وقته به همین جایی که میگی رسیدم!

سپیده

امروزی که می خونم عجیب حس اتــــــــ با حس ام ، میخونه

رها

موافقم. لعنت به اونجا..