ولی ...

                  

                         

                                    قرار بود ...

                                    دست  ِ  خدا  بر سَر  ِ مان  باشد ...

                                    ولی  ...

                                    خدا  دست  به  سَر  ِ مان  کرد ...

           

                

                  

                        

                      

                    

                        

.

/ 4 نظر / 5 بازدید
نستعلیق حیرانی

شما کلمات رو از رووو بردین

مینا

چقد راست و قشنگ گفتید اینو من الان حسه کسی رو دارم که تازه فهمیده دست به سر شده حسابی! شایدم خیلی وقته فهمیدم ولی عودم زدم به خریت! البته دور از جون خر.

سعیده

[خنثی]

آزاده

فرشید جان به نظر شما چطور میشه فراموش کرد؟ چطور میشه به همه عالمو آدم دهن کجی کردو بی خیال شد؟ خیلی سخته همه امیدت به خدا باشه ولی به گفته شما خدا هم دست به سرت کنه حال این روزای من اینجوریه .