کنایه ...

                                           

                                       

                        لبخند ...

                        گریه ی ِ ژوکوند ِ آدم ِ تنها ست ...

                                                   

                                                                 

                                                             

                                                                                

                                                                        

                                                                    

.

/ 5 نظر / 4 بازدید
صمیم

.. چقــــدر مـــن ِ این روزهــا شبیه قلمـــ ِ این روزهــای تــوست ! یادگاری در ناکجا بجـــا نمی گذاری ؟ لااقل من باب ِ همــــدلـــی .. .

مهتاب

وقتی با کلمات بازی نمیکنی بهتر مینویسی. مثل متن سرکوب که صادقانه است.

مَسـ مَـسـ

لایک!

سپیده

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم! حالا یک بار از شهر می رویم ... یک بار از دیار … یک بار از یاد … یک بار از دل … و یک بار از دست