له ...

           

                              

          این  واقعیت  که  شیب  ِ  اتساع  ِ  کائنات  مثبت  یا  منفی  است  یا  صفر ...

          که حالا جهان دارد گنده می شود یا گنده نمی شود به حال  ِ من چه فرقی دارد ... ؟! ،

          برای ِ من  واقعیت  این  است که حجم  ِ  نبودن َت  دارد  من  را  له  می کند ...

        

          

 

 

      

          

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید