عاقبت ...

 

 

 

                      +  قربان  خیلی  ممنون ، عالی بود ...

                       -  خواهش  می کنم ، بفرمائید  قابل نداره ...

                      +  لطف  دارید  شما ...

                       -  مهمون  ِ  ما  باشید ،  بی تعارف ...

                      +  اختیار  دارید ...

                       -  چی  داشتید ... ؟

                      +  سه  تا  بغل ،  دو  تا  بوس ،  دو تا  هم  لبخند ...

                       -  قابل  نداره  والّا ...

                      + لطف  دارید ...

                       -  شما  سه غزل  و یک رباعی  و یک مینیمال  عنایت  بفرمائید ...

                      +  با  کتاب  میشه ... ؟

                       -  بله  بفرمائید ، اینم  دستگاه  ِ  کتابخوان ...

                      +  ........................................

                       -  تشریف  بیارید  باز هم  ...

                      + حتما ،  خدا نگهدار ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و 

/ 0 نظر / 4 بازدید