سرنوشت ...

               

            

               

                           تو  ماه پیشانی  و  من ...

                           آه پیشانی ...

       

           

           

                           

           

          

           

          

       

       

        

.

/ 0 نظر / 5 بازدید