اندازه ...

               

                           

           

                  اندازه‌های‌مان را که ببینی انگار من در دلتنگی لانه کرده ام ...

        

          

            

           

          

                

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید