واقعیت ...

     

       

                   

                    تنهائی سنگ ِ بزرگی است که علامت ِ زدن است ...

   

     

       

      

           

         

            

.

/ 0 نظر / 5 بازدید