گیر ...

                        

                           

                     

                             این  بُغض های  ِ  لعنتی ...

                             راه  ِ  نفس  که  هیچ  ...

                             انگار ...

                             تمام  ِ  راه های  ِ  دنیا  را  هم  بسته اند  ...

          

             

                    

                   

                      

                        

                         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید