بی راهه ...

                  

                    

                                        بی راهه ...

                                        راه  ِ  بی  تو  ست ...

           

               

                

                 

                     

                   

                            

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیده

بیراهه ها حقیقتی هستند رو بروی من...تو...و تمام اونایی که تنها هستند زود باورشون کنیم.