جاهل ...

                     

                                      

                         چشمان َت  مست  می کند  آدم  را ...

                         چشمان َت  سگ  دارد ...

                         لامُروّت ...

                         اصلن می نویسم  عرق سگی  ِ  چشمان َت  ...

       

            

            

           

           

          

         

           

     

.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نوا

تو پلاس نوشته بودم : چشمانت سگ دارد اما بی وفا !

puma_6569

... و من مانند چشم های تو حالی به حالی ام...