مشت نمونه ی ِ خروار ...

                         

                     

             

                  کار  ِ  بنده ی  ِ  خدا   قهر قهر  تا  روز  ِ  قیامت  و  ...

                  کار  ِ  خدا  ...

                  قبر قبر  تا  روز  ِ  قیامت  ...

              

                  

                   

                

                

                 

                  

                  

               

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سامان

کوتاه نوشت هایتان را خواندم...همگی زیبا یند ...موفق باشید

kazhal

و آیا این خوش آیند است ، یا درد دارد سنگین ؟!!