اشاره ...

 

 

 

                           این  بُغض  ِ  لعنتی  را  انگار ...

                           مرگ  دارد  گوشه ی  ِ چشم  نشان  می دهد ...

      

       

         

         

         

          

       

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید