ولی ...

                             

                                    

                       همه  می گفتند  تو  چقدر  به  من  می آئی  ... ،

                       تو  ولی  ...

                       رفتی ...

          

                               

                                   

                                    

                                        

                                 

                                   

                              

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آشیل

[گل]