تنها ...

 

 

 

         تنها  کسی  نیست  که  با  دیوار حرف  می زند  ... ،

         تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های  ِ  دیوار گوش می کند ...

 

 

 

 

            

          

             

             

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید