آلوده گی ...

 

 

 

                             همین  است  که  همیشه  تعطیل اند ...

                             جمعه های  ِ  غم آلوده ...

       

          

            

          

             

          

           

            

              

.

/ 0 نظر / 3 بازدید