خدا ...

          

           

                 

              خدا  زانوئی  است  که  دست  می گذاری  روی  ِ  آن  تا  برخیزی  ...

  

   

     

     

   

    

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید