سکوت ...

            

                           

                   پنجره  را  باز  نکن ... ،

                   این  زخم  ِ  دل  ِ  دیوار  را ...

          

           

                

            

            

          

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید