اشک ...

 

 

 

                           اشک ریختن  چشم  نمی خواهد ... ،

                           دل  می خواهد ...

     

      

       

      

     

       

      

      

       

        

.

/ 0 نظر / 5 بازدید