ترس ...

 

 

 

                             بن بست  را  دیوار  بن بست  نمی کند ... ،

                             ارتفاع  ِ  دیوار  بن بست  می کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید