درک ...

 

 

 

                                  من  عُمق  ِ  فاجعه ام ... ،

                                  کسی  نمی تواند  من  را  درک  کند ...

         

             

             

               

               

             

            

             

             

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید