دیوار ...

             

                       

                             تنهائی  یعنی ...

                             فصل  ِ  مشترک  ِ  آدم ها  دیوار  است ...

        

           

               

             

               

               

              

.

/ 0 نظر / 4 بازدید