انتظار ...

 

 

 

                          من  می دانم ... ،

                          دست ها  آخر  سر  از  همه  می میرند ... ،

                          انتظار تا  آخرین  لحظه  دست  از  سر ِ  دست ها  بر نمی دارد ...

           

             

                   

        

          

             

               

               

               

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید