هم معنی ...

               

                                 

                   عشق  و درد  هیچ  حرف  ِ  مشترکی  ندارند ...

                   امّا ...

                   تمام  ِ  حرف هاشان   یکی  است ...

                               

                      

                      

            

            

             

            

.

/ 0 نظر / 5 بازدید