شکست َم ...

          

                                     

                خُب  این که غرور ِ  آدم  بشکند  یک مسئله  است ... ،

                این که غرور ِ آدم  پیش  ِ  چه  کسی  بشکند  مسئله ی  ِ  دیگری  است ... ،

                از همه  مسئله تر امّا ...

                شکستن  ِ  غرورَت  پیش  ِ خود َت  است ...

           

            

               

                   

                

                  

 

.

/ 0 نظر / 5 بازدید