درس ...

 

 

 

                               بهار  تو  را  از  حفظ  است  و ...

                               زمستان ...

                               من  را  تپق  می زند  ...

     

      

      

       

   

      

       

        

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید