حقیقت ...

          

          

              

                        من هست و خُمار ...

                        تو نیست امّا مست ...

            

           

         

          

          

         

          

.       

/ 0 نظر / 3 بازدید