بی قاعده ...

استیصالِ تنهایی در بی قاعده بودن آن‌ست. انگار هزار دلیل برای تنهایی‌ات وجود دارد ولی هیچ دلیلی برای تنهایی‌ات وجود ندارد. هزار دلیلی که هیچ قطعیتی ندارند و هیچ دلیلی که از همه قاطع‌تر است . بی قاعده تنهام ...

/ 0 نظر / 84 بازدید