الفاتحه ...

                     

                   

                           روی  ِ  سنگ  ِ  قبرَم  بنویسید ...

                           آمدن  و رفتن َش  به  هیچ  جای  ِ  دنیا  بر نخورد ...

              

                              

                              

                    

                    

                  

                               

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آزاده

همه ی ما فکر می کردیم خیلی برای دنیا مهمیم ولی بزرگتر که شدیم فهمیدیم که در دنیایی با این عظمت هیچیم هیچ.حتی تاثیر گذارترین آدم ها