سیاه ...

                               

                      

                                    زنده گی  را ...

                                    اگر  ...

                                    مثل  ِ مشق های  ِ  بچه گی اش ...

                                    رج زدن  می شد ... ،

                                    مشق  ِ  بزرگی اش ...

                                    رگ  زدن  نمی شد ...

               

                             

                          

                              

                                     

                               

                               

                                       

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

اومدم...نبودی...رفتم

مریم

چقدر قشنگ بود این متن