دیکته ...

                                              

                                                 

                                آن که صحیح  کرد  و  خط  ِ  قرمز  کشید :

                                شادی  غلط  است ... ،

                                جریمه مان  کرده  ... ،

                                داریم  هزار  بار  از  روی  ِ  خشم   می نویسیم  ...

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                          

                                                                                               

                                                                            

.

/ 5 نظر / 4 بازدید
ریحون رایا

اقا بفرسینش اینجا تو جیه شون کنم فقط شادی درست است غم سهم شیطان بود خشم سهم حسادت بخند به فریب شیطان حسود شادی از ان ادم است

هیوا

کاش میشد مشق زندگیو خط زد

!

شادی غلط است ...

مری

آهای معلم بد /چقد جریمه باید؟