بی قرار ...

          

                   

                         بی قراری یعنی ...

                         هر که نام من را شنید ...

                         یاد تو افتاد ...

     

        

          

        

        

        

      

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید