سیگار ...

 

 

 

                         بهمن ، مارلبرو ،  اسه  یا  هرچه ... ،

                         این همه  نبودن  را ...

                         لطفا  جای  ِ  من ...

                         پُکی  عمیق  بزن ...

 

 

 

 

      

    

     

    

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید