خالی ...

                        

                     

                     

                             خودَم  را  گذاشته ام  جای  ِ  تو ... ،

                             چقدر  خالی  است ...

               

                   

                 

                  

                

        

                   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید