سرنوشت ...

                       

                                     

                     انگار  ناف  ِ  همه ی  ِ  درهای  ِ  عالم  ...

                     با  رفتن  بسته شده ...

       

          

           

           

              

         

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید