تسکین ...

          

  

 

                 از یک‌جائی به بعد فقط تسکین پیدا می‌کنی ... ،

                 خوب نمی‌شوی ...

     

     

      

       

       

     

       

.

/ 0 نظر / 3 بازدید