تشبیه ...

          

       

                

            آن‌سوی پنجره باران بند نمی‌آید این‌سوی پنجره اشک‌های من ... ،

            کدام از خدا بی‌خبری اشک را به باران تشبیه کرد ... ؟

       

          

        

         

         

        

      

.

/ 0 نظر / 5 بازدید