کمک ...

                      

                         

                           انسان  خیلی  ضیف  است ...

                           ولی  ...

                           به خدا  این  خداست  که  به  کمک  احتیاج  دارد ...

           

                 

                     

                

                   

                     

                       

                                      

                    

.

/ 1 نظر / 5 بازدید

دوست عزیز امیدوارم متوجه مطلبتان شده باشید. ما خداپرستان ایمان داریم والله الصمد. او بی نیاز است. و حرف شما مصداق بارز کفر است