زمستان ...

                                                      

                                                         

                                                        

                 وجدان  ... ،

                 انگار التماس ِ دست های ِ خدا ست  که از دنیا کوتاه شده ... ،

                 او می خواهد از آستین ِ من بیرون بیاورد ِ شان ... ،

                 و من ...

                 دست هام در جیب است ...

                                                      

                                                                

                                                                      

                                                                         

                                                               

                                                                 

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سمیرا

عیبی ندارد .. هوا سرد است