مقصد ...

 

 

 

 

                                می رسی  به  جائی  که ...

                                بن بست  نیست  امّا ...

                                دیگر مقصدی  نداری ... ،

                                می نشینی  و ...

                                تمام ...

  

  

        

 

 

        

               

                         

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید