الاستیسیته ...

              

                                   

                    بر خلاف ِ  کش ...

                    انگار  این  درد  ِ  لعنتی  را ...

                    هر چه  بیشتر می کشی ...

                    بیشتر در  تو جمع  می شود ... 

         

             

             

                

                  

                

                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید