نیاز ...

               

                    

                       من  مطمئن َم   الله ُالصّمد ... ،

                       البته  به  غیر ِ  از  بغل ...

      

           

       

          

        

              

       

.

/ 0 نظر / 5 بازدید