اسم ِ اعظم ....

                    

                        

              تو نمی دانی ...

              امّا ...

              من  با خودَم  یواشکی  نام  ِ  کوچک  ِ  تو  را  صدا  می زنم  و ...

              دل َم  یک  جوری  می شود ...

   

           

           

            

          

             

           

                

.

/ 0 نظر / 4 بازدید