مهمان ...

                      

                                 

                       خاطره های  ِ  تو ...

                       نا خوانده  ...

                       مثل  ِ مهمان های  ِ  مراسم  ِ  مرگ  ِ  بابا  ...

                       که  انگار  تا  ابد  می خواستند  بمانند  و  تسلیت بدهند  ... ،

                       نمی روند  که  نمی روند  که  نمی روند  ... ،

                       خاطره های  ِ  تو ...

                       اصلن  حبیب  ِ  خدا  نیستند  ...

                       

                               

                        

                             

                                     

                                          

                           

               

.

/ 5 نظر / 5 بازدید
مینا

[وحشتناک]

آشیل

زیبا

Bananafish

“Memories are killing. So you must not think of certain things, of those that are dear to you, or rather you must think of them, for if you don’t there is the danger of finding them, in your mind, little by little.” Beckett

سعیده

خیلی دوستش داشتم ولی پر غم بود[ناراحت]