خیانت ...

     

         

                    وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...

                    فراموشی خیانت است ...

    

       

            

            

            

            

              

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید