همراه ...

               

                    

                               برای  ِ  همراهی ...

                               به  کسی  زیاد  امید  نبندید ... ،

                               سنگین  می شود ...

                               خسته  می شود  وسط  راه  می ماند ...

              

                          

                              

                        

                                  

                        

                            

               

.

/ 4 نظر / 5 بازدید
سعیده

امید هم چهار حرفه...مثل رفتن امید همون پای دیگه است که غم مردن رو تنها نمیذاره

گولدن

یاران همگی خسته شدند وسط راه.. ما ماندیم و خودمان.. بعد فهمیدیم اصلا از اول هم کسی همراهمان نیامده بوده...

هیوا

لایکککککککککککککککک