سهم ِ من ...

                     

                        

                          شاید  دانه ...

                          امید  خاک ...

                          هرگز  درخت ...

                          تو شکوفه ... ...

                          تقدیر تگرگ  شد  و  ...

                          من ...

          

                    

                    

              

                          

                         

                               

                        

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

و بعد ... یه آسمون صاف البته اگه دونه درشت نباشه و چیزی داغون نشده باشه

کوتلاس

سهم من از تو چه بوده غیر آزار...