تکیه گاه ...

        

         

         

                      بی‌شانه‌هات تکیه داده‌ام به کلام ... ،

                      تکیه کلامم شده تو ...

      

      

       

        

        

         

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید