شراب ...

       

            

             

                         با هرکسی می‌شود نوشید امّا ...

                         فقط با تو می‌شود مست شد ...

      

      

        

        

           

        

              

.

/ 0 نظر / 5 بازدید